Chi tiết sản phẩm

Co áp lực, lòng hàn inox 304 – 316

Liên hệ

pressure shrink, welding cavity 304/304l – 316/316l