Chi tiết sản phẩm

Mặt bích-Din pn10 RF-Din pn 16 RF – Stainless steel Flange 304

Liên hệ

-Mặt bích inox 304 – 316
-Stainless steel Flange 304 – 316
-Jis : 5ka – 10ka – 20ka
-Din : Pn 10RF – Pn 16RF
-Ansi : 150 – 300